Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

19

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2020

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Χρόνος 49ος / Αριθµ. φύλλου 2564

Τα

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΧΑΪΑ: 18 ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΓΝΠ ΚΑΙ «ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ»

Ο αυτοδιοικητικός
και η εγγύηση
450.0000 ευρώ
σε δάνειο!
∆εκάδες
αποφάσεις
διΆ περιφοράς!
ΣΕΛ. 8-9

Τα νούµερα...
ανησυχούν
∆. ΜΠΑΚΟΣ ΣΤΗ «Γ»:

ΘΑ ΥΠΕΡ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΚΛΙΝΕΣ
l ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ
ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

l ΣΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ» ΑΤΤΙΚΗ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑ
l ΕΦΙΑΛΤΙΚΕΣ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΤΟΥ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΜΗΝΟ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
l ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ»ΚΑΙ Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΣΕΛ. 3-4

ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ: ΝΕΟ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ
ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

Κυνηγητό...
στις σκάλες!
ΣΕΛ. 6

ΣΟΚ ΜΕ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

Τραυµάτισαν
6 άτοµα
και βρέφος!
ΣΕΛ. 6

Επιστροφή

στο σηµείο... µηδέν!
u ΝΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙ∆Ο
∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ «Γ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΒΟΛΕΣ
u ΖΗΤΟΥΝ NΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ
ΣΕΛ. 2

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ, ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΪΒΑΛΗΣ ΣΤΗ «Γ»

Ζητούµενο
η θωράκιση
της περιοχής
ΣΕΛ. 10

Ιστορία αγάπης πίσω από
ένα πλαστό έγγραφο!
ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΒΟΙ
ΓΙΑ ΘΕΡΜΟ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ,
Η TOYΡΚIA ∆ΙΕΚ∆ΙΚΕΙ
ΤΟ ΜΙΣΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΣΕΛ. 19-32

Γ΄ΕΘΝΙΚΗ

Αχαϊκή:
«Παρθενική» νίκη (1-0)
Ισοπαλία (1-1)
το Αίγιο στη Ναύπακτο
Παναχαϊκή:
∆υσαρέσκεια και φήµες
για εξελίξεις

Επικίνδυνες µεθοδεύσεις
ΥΠ.ΕΞ.: Η ΑΓΚΥΡΑ ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΖΩΕΣ
ΣΕΛ. 12

ΣΕΛ. 14